Objetius del Portal d'entit@ts del Pla de l'Estany

  • Donar suport a la realitat associativa del Pla de l’Estany tot facilitant instruments de comunicació, promoció i gestió que els permetin dur a terme els seus propis objectius.

  • Centralitzar informació d’interès per a les entitats (recull de les convocatòries de subvencions per entitats per part de l'administració pública; eines per ajudar les entitats a definir un projecte; informació sobre tràmits, cursos, seminaris, etc).

  • Promoure el coneixement de l’associacionisme a la resta de la població que viu al Pla de l’Estany per tal que descobreixin les entitats que hi ha creades i puguin participar o gaudir dels serveis de les que els interessin.

  • Difondre la prestació de serveis i les activitats que organitzen les entitats, les quals donen valor a la comarca i la fan atractiva i eficaç per a la ciutadania.
     
  • Fomentar l’ús social de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

  • Reflexionar i generar opinió i debat al voltant de l’associacionisme, el voluntariat i el tercer sector.

  • Assessorar les entitats per tal que aconsegueixin enfortir-se i millorar el seu funcionament.

  • Ser un punt de trobada i creació de xarxa entre associacions i persones voluntàries del Pla de l’Estany, tot aprofitant diferents plataformes i xarxes socials.

Responsables

Carles Sucarrats
Oficina tècnica del Pla local d’inclusió social de Banyoles
portalentitats@plaestany.cat

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
C/Pere Alsius, 12
2a Planta
C.P 17820, Banyoles
Telèfon: 972 580 388

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC