Notícies

09

El Projecte Inter 12/90. Relacions intergeneracionals i interculturals” de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany  ha estat seleccionada com a una Bona Pràctica i ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. L'inter 12/90 és un projecte del servei Fem Companyia i del Pla de Ciutadania i Immigració  que es basa en facilitar el contacte intergeneracional i intercultural amb l’objectiu de reduir el grau de desconeixement mutu entre les persones d’edat avançada i els infants d’orígens culturals diferents. Són objectius de l' Inter 12/90:
   

-        Posar en contacte les persones grans amb la realitat multicultural de la nostra societat.

-         Posar de manifest el desconeixement de la diversitat de procedències com a principal element de formació de prejudicis.

-         Apropar les persones que es troben en dos moment diferents del cicle vital per tal que coneguin i comparteixin experiències.

-         Fer descobrir als infants la importància de la transmissió de l’experiència i coneixement de les persones grans.

-         Evidenciar les diferències/similituds entre la infantesa en dos moments històrics diferents.

L'Inter12/90 es porta a terme a l'escola del Pla de l'Ametller amb els alumnes de sisè i  hi participen 12 persones majors de 70 anys de Banyoles i comarca que durant les sessions expliquen com ha evolucionat la societat al llarg de la seva vida, en els següents àmbits: infantesa , habitatge, territori, escola i oficis. 

 L’equip d’avaluadors del Banc de Bones Pràctiques del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, ha valorat que aquesta experiència representa una aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de Convivència i han considerat apropiat, per tant, promoure i facilitar la seva divulgació a través del lloc web del BBP.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC