Notícies

31
El COIET de Banyoles fa una crida a la incorporació de voluntaris per col·laborar en alguna de les activitats. El centre fa deu anys que disposa d'aquesta figura que permet desenvolupar activitats complementàries i ampliar el ventall de relacions personals dels seus usuaris.

El Centre Ocupacional i Especial de Treball del Pla de l'Estany (COIET) compta des de fa deu anys amb la col·laboració de personal voluntari per desenvolupar diverses accions d'acompanyament que complementen l'activitat habitual dels usuaris i milloren la relació amb la comunitat. En els darrers anys s'han anat ampliant els àmbits en què participen els voluntaris, dels quals tres són fixes i una desena són variables en funció de les temporades i les activitats. En aquests moments el centre disposa de 4 voluntaris de forma regular. L'actuació més antiga és la de la piscina, que es realitza un cop per setmana des de fa deu anys i que implica a una voluntària en l'acompanyament i suport als monitors tant en l'equipament esportiu i als vestidors com en els desplaçaments. La directora del COIET, Pilar Planas, ha explicat que en alguns casos la figura del voluntari ha portat a la creació de noves propostes i serveis pels usuaris, com el taller de fusteria, el de reciclatge de paper o l'entrenament d'un equip de futbol.

Des de fa tres anys s'ha posat en marxa un nou Pla de Voluntariat, amb l'objectiu de captar més col·laboradors, una activitat oberta a persones majors d'edat i amb interès i sensibilitat per a la gent amb discapacitat. Pilar Planas ha volgut reconèixer la tasca que realitzen aquestes persones de forma desinteressada, i ha destacat que suposa un enriquiment, tant pels usuaris del centre com pels propis voluntaris.

Per ser voluntari només cal adreçar-se al COIET i a partir d'aquí els responsables del centre mantindran una entrevista on s'avaluaran les possibilitats de col·laboració. El pla implica que aquests col·laboradors signin el corresponent conveni i estiguin coberts per la normativa legal que regula la seva funció.

El COIET és un servei del Consell Comarcal del Pla de l'Estany d'atenció especialitzada a les persones amb discapacitat de la comarca. Treballa per a la seva inserció sociolaboral i la millora de l'autonomia personal i la qualitat de vida d'aquestes persones i de les seves famílies, impulsant, creant i gestionant diversos serveis i activitats. Actualment, el centre atén 85 persones amb diversitat funcional. En funció de les seves característiques, s'acullen a les activitats del Centre Ocupacional, o bé desenvolupen la seva feina al Centre Especial de Treball, ja sigui en manipulats industrials, jardineria i neteja viària, actuacions mediambientals

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC