Notícies

14
El Reial Decret Llei 8/2014, emès pràcticament per sorpresa pel Govern, inclou una sèrie de mesures laborals que poden ser importants a l’hora de plantejar una contractació a les entitats sense ànim de lucre.

El passat 5 de juliol es publicava al BOE el Reial Decret Llei 8/2014 de 4 de juliol, anomenat de mesures urgents per al creixement de la competitivitat i la eficiència.

Entre un munt de mesures de diferent àmbit, s’inclouen al títol IV les destinades a fomentar l’ocupabilitat i l’ocupació.

Cal destacar que la majoria de mesures que afecten la contractació i que poden ser d’aplicabilitat a les entitats sense ànim de lucre es dirigeixen majoritàriament a afavorir l’ocupació dels joves amb edats compreses entre 16 i 25 anys.

Aquestes són els principals punts del RDL en l’àmbit laboral:

 • Regulació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  Aquest sistema té l’objectiu d’aconseguir facilitar la rebuda d’ofertes de treball de les persones que tenen entre 16 i 25 anys (ampliables a 30 anys per a discapacitats). Es crea un fitxer i es regulen els requisits per a la inscripció dels joves al sistema.
 • El contracte de tarifa jove.
  Lligat al registre anterior, s’estableix un nou contracte que suposa per a les entitats l’accés a una bonificació que pot arribar a ser de 300 €uros mensuals durant un màxim de sis mesos per contractar joves inscrits al sistema. L’entitat haurà de mantenir el treballador durant sis mesos i mantenir el nivell d’ocupació de l’entitat durant el mateix període.
 • Contractes per a la formació i aprenentatge.
  Es mantenen les reduccions existents i s’afegeix la possibilitat d’incrementar-les en el cas d’inscrits en el nou Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Contracte en pràctiques.
  Els inscrits al nou sistema permetran que l’incentiu ja existent del 50% per contingències comunes arribi, en alguns casos, fins al 100%.
 • Contracte a temps parcial per la formació.
  S’inclouen els joves inscrits al nou Sistema Nacional de Garantia Juvenil dins els col·lectius beneficiaris de les reduccions per a la contractació de joves desocupats menors de 30 anys, sense treball anterior i amb una experiència laboral inferior a tres mesos que compatibilitzin la feina amb la formació.
 • Bonificacions de pràctiques acadèmiques.
  S’estableix una bonificació del 100% en la cotització per a aquelles entitats que col·laborin en les pràctiques acadèmiques curriculars, sempre que aportin algun tipus de retribució a l’estudiant.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC