Notícies

10

Les entitats de voluntariat interessades ja poden sol·licitar per Internet l'alta en el Cens, la modificació de dades i la baixa


Els formularis electrònic per sol•licitar l'alta per formar part del Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya, la modificació de les dades i la baixa ja es troben en funcionament.

Amb aquest nou sistema de tramitació, les entitats, la ciutadania i les empreses poden relacionar-se amb l'Administració sense necessitat de desplaçar-se a les dependències departamentals ja que poden iniciar i fer el seguiment de l'expedient per mitjans electrònics.

Aquest projecte forma part del pla d'actuació departamental per donar compliment a l'Acord de Govern de 12 de juny de 2012, pel qual es fixa el 31 de desembre de 2014 com a termini màxim per possibilitar l'inici de tots els procediments administratius per mitjans electrònics.

Podeu trobar tota la informació sobre la tramitació electrònica Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) .

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC