Notícies

17
La crisi econòmica ha empitjorat l’estabilitat de moltes entitats socials i cada cop es fa més costós sobreviure individualment. Amb l'objectiu d'unir forces, s'ha constituït la Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya.

A principis d’aquest mes de desembre va donar-se a conèixer la Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya, que representa les entitats socials que presten serveis d’atenció a les persones dins del territori català.

La Confederació va sorgir de la integració de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) i de la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’Atenció a les persones de Catalunya.

La Confederació agrupa unes 1.200 entitats sòcies i un total de 45.000 professionals amb incidència en diferents àmbits d'activitats com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, col·lectius en risc d’exclusió social, discapacitat tant física com intel·lectual, la gent gran, entre altres.

La Confederació persegueix com a objectius defensar els interessos del sector no lucratiu en el següents àmbits d’actuació:

  • Representar i fer d’intermediària davant les administracions públiques i agents socials.
  • Promoure la negociació col·lectiva en un marc propi de relacions laborals.
  • Participar en l’elaboració de polítiques socials.
  • Crear espais de debat i reflexió.
  • Promoure espais per compartir coneixements, recursos i experiències.
  • Promoure la formació contínua dels professionals.
  • Altres que puguin necessitar els associats i que serveixin per assolir les finalitats de La Confederació.

Per a més informació aneu al web de La Confederació.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC