Notícies

20
Proposa una persona, entitat o servei com a candidata al Premi Tatiana Sisquella 2017 la tasca de la qual repercuteixi positivament en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.


Termini: 25/07/2017 - 01/10/2017

Contingut:

A la convocatòria es valoraran:

  • Les accions que repercuteixin positivament en persones desfavorides amb millores que redueixin la seva desigualtat.
  • Les accions que s’adrecin a donar resposta als reptes socials actuals.
  • Les accions que estimulin la labor social i cívica.
Àmbit:
  • Atenció social
  • Educació i formació
  • Infància i joventut
  • Altres

Tipus: Premi

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC