Agenda

Saps com afecta la nova reforma fiscal a la teva entitat?
 
Degut a la nova reforma fiscal aprovada recentment, totes les associacions, sense excepció, estan obligades, a partir de 2015, a presentar la declaració de l’impost de societats (article 124.3 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats). Aquest canvi és important perquè, a diferència del que passava fins ara, afecta a qualsevol entitat, encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum.

 

Per tal d’ajudar les entitats a conèixer quins són els canvis principals, com els afecten i què cal fer, l'Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha previst una sessió informativa el proper 9 de març a les 19h a L'Auditori de Banyoles.

 

Si esteu interessats en assistir-hi, us heu d'inscruire obligatòriament a través d'aquest enllaç abans del 5 de març. L'aforament és limitat, per tant només poden assistir un màxim de 2 persones de cada entitat.

 

 

ALGUNS ACLARIMENTS PREVIS SOBRE AQUESTA REFORMA FISCAL

Què implica haver de presentar l'impost?

La presentació de l'impost de societats comporta que les entitats hauran de portar la comptabilitat en la modalitat de doble partida i de forma que quedin identificats els ingressos i les despeses exemptes i no exemptes. La comptabilitat proporciona a l'entitat els estats comptables necessaris per a poder fer la declaració de l'impost de societats. Cal, doncs, que les entitats disposin d'un programa informàtic adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives.

Implicarà també una despesa econòmica?

No necessàriament. La presentació de l'impost de societats no sempre implica una despesa econòmica directa per a les entitats. Les rendes gravades són els beneficis de l'activitat econòmica, és a dir, ingressos menys despeses. Per tant, en principi, les entitats que no facin activitat econòmica i que no tinguin ingressos de rendes no exemptes -com ara els interessos bancaris- no hauran de pagar res en concepte d'impost de societats. Ara bé, les entitats sí que hauran de dedicar uns recursos econòmics per a poder adaptar la comptabilitat i confeccionar l'impost de societats. És possible que hagin de pagar per la confecció de la comptabilitat, l'adquisició d'un programa comptable adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives i, fins i tot, per la confecció i presentació de l'impost, a causa de la seva complexitat.

La llei afecta les entitats declarades d'utilitat pública?

Dependrà de si l'entitat ha optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002 o no. Les entitats acollides a la Llei 49/2002 no es veuen afectades per la reforma fiscal, perquè ja estaven obligades a presentar l'impost i seguiran tributant al 10% per les rendes no exemptes com fins ara. La resta d'entitats declarades d'utilitat publica sí que es veuran afectades: a partir de 2015 estaran obligades a presentar l'impost de societats.
9 de març a les 19h Auditori de Banyoles
Durada de la sessió: 2 hores
1. Obligació de totes les associacions de presentar l’Impost de
Societats
2. Obligació de totes les associacions de portar una comptabilitat per
partida doble
3. Obligació de presentar el model 347
4. Altres novetats fiscals (mecenatge, IRPF, IVA)
5. Novetats i obligacions relacionades amb la llei de transparència
6. Eines i recursos a l’abast de les entitats
7. Torn obert de preguntes Data de l'activitat: 9/3/2015

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC