Notícies

15
La nova proposta incorpora gran part de les mesures aprovades durant el ple monogràfic sobre la pobresa del passat mes de març.


El Departament de Benestar Social i Família ha presentat avui als agents socials i les principals entitats i organitzacions del sector una nova versió del document per lluitar contra la pobresa a Catalunya. Entre d’altres, la nova proposta amplia en 120 milions d’euros el pressupost d’aquest 2014 previst per a mesures contra la pobresa, amb un total de 981 milions.
 
En una reunió a la seu del Departament presidida per la consellera Neus Munté, el Govern ha donat a conèixer els canvis que els diferents departaments han introduït a la proposta presentada el mes de febrer. Les modificacions responen a mesures aprovades al Parlament mitjançant la resolució 577/X sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, arran del ple monogràfic del passat mes de març.
 
En concret, s’han incorporat nous paràgrafs i compromisos i s’ha actualitzat el Pla d’acció contra la pobresa i per a la inclusió social inclòs en el mateix Pacte:
 
  • 172 actuacions (abans 148)
  • 205 indicadors (abans 181)
  • 981 milions d’euros dins el pressupost de 2014 (abans 852)
 
Les noves actuacions incorporades inclouen:
 
  • Mesures per garantir una atenció adequada als infants i adolescents durant aquest estiu.
  • Mesures en matèria de salut i especialment en salut mental.
  • Mesures en l’àmbit de la joventut.
  • Mesures en relació amb la pobresa energètica.
  • Mesures pel que fa al transport públic.
  • Mesures en l’àmbit de l’ocupació, específicament per persones amb discapacitat i beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció.
  • Mesures respecte a la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació.
 
El Govern ha aprofitat l’ocasió per actualitzar el document de proposta amb les últimes dades estadístiques disponibles i els darrers indicadors de pobresa.
 
La consellera Neus Munté ha manifestat que “la reunió d’avui no fa més que constatar com seguim treballant, des del Govern i des de totes les instàncies involucrades, en l’objectiu d’avançar en la lluita contra la pobresa”. I ha afegit, “aquest és un dels principals mandats de l’actual legislatura, tal i com va quedar de manifest en el ple monogràfic de la pobresa al Parlament, i continuarem perseguint acords i consensos fins al límit de les nostres possibilitats”. En aquest sentit, la consellera ha agraït l’esforç i la dedicació que estan demostrant en aquest objectiu els diversos actors implicats: entitats del tercer sector social, sindicats, entitats municipals, col·legis professionals i personal de tots els departaments de la Generalitat.
 
Antecedents
En l’anterior legislatura, el 2011 el Departament de Benestar Social i Família va crear un Grup de treball, juntament amb diverses entitats del tercer sector, col·legis professionals, entitats municipalistes i altres departaments de la Generalitat, per avaluar diverses mesures per lluitar contra la pobresa a través d’indicadors de seguiment. Fruit d’aquestes deliberacions sorgeix el document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, punt de partida a partir del qual posteriorment es redacta el document de bases, que va ser presentat públicament durant la tardor de 2012.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC