Notícies

17

L’Oficina Jove de Cal Drac, que gestionen les àrees de Joventut del Consell Comarcal del Pla de  l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la  Generalitat, ha posat en marxa un nou servei d’assessorament en temes d’ocupació i formació  que va adreçat a joves d’entre 16 i 30 anys residents a la comarca. L’objectiu és afavorir que els  joves trobin els recursos necessaris per mantenir- se en actiu, ja sigui treballant, estudiant, fent  pràctiques o desenvolupant voluntariats, entre altres activitats.

 

L’enfoc del nou servei parteix de la base que els joves poden adquirir un seguit de  competències, cada cop més imprescindibles en el món laboral, mentre estan cercant feina, formant-se, fent pràctiques, viatjant, aprenent idiomes o fent de voluntaris.  Com que cada  vegada el mapa de recursos és  més  divers i complex, des  de l’Oficina Jove de Cal Drac, a través  d’una atenció personalitzada,  s’ of ereix un assessorament global de la mà dels professionals  tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i de l’Ajuntament de Banyoles. Atenent a les necessitats de cada joves, es procura facilitar l’accés al recurs més adequat per al  desenvolupament de la seva ocupabilitat. Aquest assessorament parteix de la idea d’oferir un  servei d’intermediació entre els joves i els recursos disponibles (Servei d’Ocupació Municipal,  Servei d’Ocupació de Catalunya, formacions, beques, voluntariats, pràctiques, iniciatives  europees, etc.). D’aquesta manera es procura que el jove no sigui enviat a la  deriva entre els  diferents serveis que hi ha al seu abast.

 

Cal recordar que el mes de març d’aquest any la direcció general de Joventut, l’Ajuntament de  Banyoles i el Consell Comarcal van inaugurar l’Oficina Jove del Pla de l’Estany, amb l’objectiu  d’oferir un servei mancomunat en tots aquells temes relacionats amb el jovent. Davant la  conjuntura econòmica i laboral actual, que presenta un 52% d’atur juvenil, es considera que cal  oferir una millor resposta al jove en aquest àmbit, entenent l’ocupabilitat no només com una  millor a de les possibilitats de trobar feina, en un mercat de treball molt tancat, sinó també com  una oportunitat per facilitar  als joves un lloc a la societat on desenvolupar- se.

 

Qualsevol jove de la comarca del Pla de l’Estany que vulgui utilitzar el servei, pot adreçar-se  directament a l’Oficina Jove, situada al parc Pompeu Fabra i Poch, de Banyoles, trucar al 972 58  32 11 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça ocupaciocaldrac@gmail.com


Inicia la sessió
Disgrafic ITEC