Notícies

15

El tríptic s’ha distribuït entre els membres de la Taula i també n’hi ha en alguns bancs. Se n’han editat 4.000 exemplars.

La Taula de coordinació pel dret a l’habitatge de Banyoles i comarca s’ha constituït aquest 2013 davant la greu problemàtica que pateixen alguns ciutadans de Banyoles i del Pla de l’Estany per fer front a deutes en matèria d’habitatge, principalment per crèdits hipotecaris, i que pot tenir com a conseqüència desnonaments i processos de deteriorament de les condicions de vida de les persones i famílies afectades, entre d’altres. La Taula de coordinació pel dret a l’habitatge de Banyoles i comarca està formada per l’Ajuntament de Banyoles (Oficina d’Habitatge), el Consell Comarcal del Pla de l’Estany (àrea de Benestar social), la Plataforma d’afectats per la hipoteca de Banyoles, Càritas, Creu Roja Pla de l’Estany, Orientació Jurídica de Banyoles, Jutjat de Pau de Banyoles, grups polítics...

Els objectius de la Taula són coordinar-se per procurar solucions efectives per a la dació en pagament, per a l’accés als lloguers socials i per mantenir l’habitatge. També, donar suport a la ILP per a la dació en pagament, contra els desnonaments i pel lloguer social a Banyoles i el Pla de l’Estany. Per altra banda, es vol difondre la taula de coordinació local i els serveis que acull. I, finalment, volen evitar desnonaments.

Per als afectats pels deutes en matèria d’habitatge, en el tríptic es detalla “qui em pot informar?”, “Si no tinc ingressos, qui em pot ajudar?”, “Això és massa per mi, qui em dóna un cop de mà?”, “Qui em pot acompanyar en les negociacions amb els bancs?” i “Mentre... on puc viure?”. És a dir, es guia als afectats perquè coneguin on s’han d’anar adreçant i s’hi especifiquen totes les dades de contactes.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC