Notícies

27
Amb l’objectiu d’orientar i acompanyar les entitats socials en el procés de reconversió davant l’actual crisi socioeconòmica, la Federació d’Entiats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Fundació La Caixa i la consultora internacional KPMG, han signat l’acord Reinventa’t.

Aquest conveni va ser presentat el passat 17 de maig per tal que les entitats no lucratives d’acció social puguin fer front al procés de ressituació que requereixen la conjuntura econòmica actual, els canvis en el model de finançament i la intervenció del tercer sector social. D’aquesta manera, es pretén que les entitats puguin innovar per tal d’afrontar nous reptes i incrementar l’impacte social de les seves accions.

El programa es centrarà en quatre eixos: diagnosi de la situació de l’organització, formació en emprenedoria social, disseny d’un pla de reconversió i acompanyament de l’aplicació del mateix.

Inicialment es durà a terme una prova pilot amb deu entitats que seran seleccionades mitjançant un procés obert a totes les organitzacions membres d’ECAS. En la selecció es prioritzaran aquelles entitats de segment mitjà i petit, amb problemes conjunturals de viabilitat i projectes de valor social.
Les entitats podran decidir si volen seguir o no en el procés un cop finalitzi la fase inicial de diagnosi.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC