Notícies

06
La Junta de Govern Local del dia 22 d’abril de 2013 ha resolt obrir
convocatòria pública de subvencions de l´Ajuntament de Banyoles
per a l´exercici 2013, d’acord amb les Bases que han de regir la convocatòria
i la concessió de subvencions per a activitats d´interès públic
o social aprovades definitivament per acord plenari del dia 29
de març de 2010, segons el següent calendari:

1. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. CULTURA, PATRIMONI
I PROMOCIÓ CULTURAL

Tel. informació: 972 58 18 48
Adreça electrònica: cultura@ajbanyoles.org/teatre@ajbanyoles.org
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP
de Girona i fins al 15 de juny de 2013.
 • Per a la presentació de sol·licituds d’activitats culturals.
 • Per a la presentació de sol·licituds a produccions locals d’arts escèniques.
 • Per a la presentació de sol·licituds per a les representacions de teatre durant la Festa Major de Sant Martirià.

2. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. FESTES.
Tel. informació: 972 58 18 48
Adreça electrònica: festes@ajbanyoles.org
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP
de Girona i fins al 31 de maig de 2013.

 • Per a la presentació de sol·licituds d’activitats de festes populars i/o tradicionals.

3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. ACCIÓ SOCIAL.
Tel. Informació: 972 58 18 48
Adreça electrònica: acciosocial@ajbanyoles.org
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP
de Girona i fins al 24 de maig de 2013.

 • Per a la presentació de sol·licituds de Projectes de cooperació i solidaritat.
 • Per a la presentació de sol·licituds per al programa de promoció dels drets de la dona.
 • Per a la presentació de sol·licituds per al programa d’accions vers la integració social i atenció social de col·lectius desafavorits.
 • Per a la presentació de sol·licituds per al programa d’activitats per a la gent gran i intergeneracionals.
 • Per a la presentació de sol·licituds per al programa de promoció de les persones amb disminució.

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. JOVENTUT
Tel. informació: 972 58 32 11
Adreça electrònica: joventut@ajbanyoles.org
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP
de Girona i fins al 31 maig de 2013.

 • Per a la presentació de sol·licituds de subvencions d’àmbit juvenil.

5. ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tel. informació: 972 57 00 50
Adreça electrònica: participacio@ajbanyoles.org
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP
de Girona i fins al 31 de d’agost de 2013.

 • Per a la presentació de sol·licituds d’activitats de festes de barris.

6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Tel. informació: 972 58 40 73
Adreça electrònica: promocio@ajbanyoles.org
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP
de Girona i fins al 31 de maig de 2013.

 • Per a la presentació de sol·licituds d’àmbit comercial i turístic.

Els models normalitzats de sol·licitud i els criteris de distribució
de les subvencions els trobareu a l’Àrea de Serveis a les Persones
de l'Ajuntament de Banyoles i al web: www.banyoles.cat.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC