Notícies

23

L’espai d’ aula virtual neix amb la voluntat d'apropar el Pla de formació del voluntariat de Catalunya a les realitats diverses de les persones voluntàries i a les necessitats del teixit associatiu de Catalunya, sense deixar de banda altres aspectes com garantir l’accés a la formació amb independència del lloc geogràfic, la flexibilitat horària i la dedicació personal del voluntariat i els responsables d’entitats, les necessitats dels diferents membres de l'entitat, la diversitat territorial, i també la sostenibilitat de les accions formatives.

També, a través d’aquesta aula virtual es vol impulsar de manera decidida, sense barreres de temps ni espai aquelles formacions estratègiques i vertebradores per a l’enfortiment de les entitats i la capacitació del voluntariat i del món associatiu.


Font: Servei Català del Voluntariat

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC