Notícies

19
L'objectiu de l'entitat és reivindicar. la dona com a subjecte actiu i polític.
L'entitat visualitzar la tasca que fan les entitats de dones existents a la comarca, així com la història de la dona treballadora.

Mira el vídeo a l'enllaç:

enllaç

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC