Notícies

15
El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència obre convocatòria d'ajuts en espècie, en la modalitat d'assessorament individualitzat i suport tècnic per a la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Data de publicació: 01/03/2018

Termini: 02/03/2018 - 29/03/2018

Contingut:

La convocatòria s'adreça a entitats sense ànim de lucre de Catalunya que vulguin perfeccionar el seu funcionament intern. D'aquesta manera, es donarà suport tècnic i assessorament personalitzat al desenvolupament de projectes de millora de la participació interna de les entitats.

Els ajuts consisteixen en fer un acompanyament a l’entitat que pretengui aprofundir en les capacitats dels equips directius, a fi que les organitzacions augmentin el seu nivell de qualitat democràtica i també el seu impacte a la societat.

Amb aquesta convocatòria, es vol afavorir la presa de decisions consensuades, garantir la transparència i el bon funcionament dels òrgans de govern, aportar eines de comunicació interna, o fer possible qualsevol altre mecanisme que contribueixi a millorar la participació interna de l’entitat.

 

Per a fer-ho possible, es proposa un seguiment presencial i virtual, al llarg d’uns mesos, per part d’una persona assessora, de les accions a desenvolupar per a què l’entitat assoleixi el projecte.

L'assessorament s'oferirà sota els següents criteris de qualitat:
  • assessorament enfocat a l'acció
  • personalització i adaptació a cada entitat
  • foment del treball en xarxa
  • i seguiment i avaluació de l'actuació.

 

Les entitats seleccionades rebran ajut, mitjançant una persona assessora, per a:

  1. Fer una diagnosi inicial. Revisar el que s'ha planificat i reajustar, si cal, les actuacions als objectius desitjats.
  2. Desenvolupar, amb acompanyament presencial i telemàtic de l’assessor/a, el projecte que s'hagi concretat fins assolir autonomia per continuar pel propi compte.
  3. Adquirir, per ara i per actuacions futures, formes de mesurar que allò que s'ha fet s’adequa al que es volia aconseguir.
Àmbit:
  • Millora de la gestió
  • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC