Notícies

16

Durant aquests mesos d’abril i maig es celebren els Consells Socials Municipals de la Comarca del Pla de l’Estany. S’estan realitzant els consells dels municipis de Camós, Cornellà del Terri, Palol de Revardit, Porqueres, Fontcoberta, Sant Miquel de Campmajor, Esponellà, Vilademuls, Crespià i Serinyà (en aquests moments l’únic municipi que encara no ha iniciat el procés de creació del consell social municipal és Banyoles).

 Els Consells Socials Municipals es van crear el 2006 a iniciativa del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles, amb el convenciment que en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials cal comptar amb tots els agents implicats del territori. Els objectius dels Consells són els de fomentar la participació ciutadana, donar a conèixer tots els recursos i programes existents i promoure noves iniciatives per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania als diferents municipis de la Comarca.

Els Consells socials municipals són un model de participació cívica amb la finalitat d'implicar a la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant en el que es refereix a la definició de necessitats com a la presa de decisions i en la gestió dels serveis. Funcionen com un òrgan consultiu i de participació de la ciutadania amb l’administració per a debatre de manera conjunta els aspectes relacionats amb els serveis socials del municipi.

Aquests Consells tenen una composició mixta i representativa dels diferents agents del territori. Estan formats per representants polítics, mestres i professorat de centres educatius, representants de les AMPAS, representants del teixit associatiu, personal sanitari, Mossos d’Esquadra, tècnics/ques del Consorci de Benestar Social, jutges de pau, etc.

Es troben regulats pel Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials i La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que dedica el seu Títol IV a la participació cívica en els serveis socials i parteix dels principis que les decisions relatives als serveis socials s’han de prendre amb la participació dels ciutadans sempre que sigui possible. La planificació, el seguiment de la gestió i l’avaluació del sistema de serveis socials han d’incorporar els sectors socials afectats o implicats.

L’experiència del Pla de l’Estany esdevé pionera a nivell de Catalunya, essent l’única comarca amb consells municipals en quasi la totalitat dels municipis.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC